salary

Din data de 01 august 2011 se va aplica H.G. nr. 500/2011 care abroga H.G. nr. 161/2006 ce reglementa registrul de evidenta electronica a salariatilor.

Modificari importante:

1. Completarea si transmiterea datelor la ITM se va face numai de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa a angajatorului sau, de catre alte persoane, in baza unui contract de prestari servicii cu respectarea art. 20 al. 5 din Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal; prestatorii se vor inregistra la ITM;

Datorita calificarilor membrilor echipei noastre putem presta urmatoarele servicii de salarizare:

  • intocmirea si transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatiilor (REVISAL)
  • intocmirea statelor de plata, calcularea salariilor
  • calculul concediilor si evidenta medicalelor;
  • intocmirea dosarelor de personal
  • intocmirea contractelor de munca
  • intocmirea adeverintelor pentru salariati
  • intocmirea si depunerea fiselor fiscale
  • depunerea declaratiilor rectificative
  • completarea ordinelor de plata privind datoriile salariale
  • toate obligatiile declarative ce tin de salariatii unei firme.

Wordpress themes JazzSurf