Serviciile noastre de expertiza contabila si cenzorat cuprind:

  • expertiza contabila extrajudiciara;
  • activitati de control intern si cenzorat;
  • controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati interpretarea datelor si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare;
  • prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate;
  • evaluarea patrimoniului societatii;

Wordpress themes JazzSurf