accounting-services

Firma de contabilitate COSMOS TAX ACCOUNTING ofera urmatoarele servicii:

– Evidenta primara include:

 • inregistrarea facturilor emise de catre client (facturare);
 • inregistrarea facturilor de achizitii (cumparari) de la furnizori;
 • inregistrarea documentelor din registrului de casa;
 • inegistrarea extraselor de cont;
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
 • intocmirea de state de plata, pontaje;

Serviciul de contabilitate primara poate presupune delegarea unuia dintre salariatii nostrii la sediul dumneavoastra si se tarifeaza suplimentar.

– Contabilitate financiara cuprinde :

 • organizarea si tinerea contabilitatii in conformitate cu principiile, normele si metodele contabile acceptate in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • intocmirea Registrelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • elaborarea balantei de verificare sintetice si a balantelor analitice;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor si raportarilor catre autoritati cat si a Situatiilor financiare semestriale si anuale;
 • calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, cat si intocmirea decontului de TVA;
 • intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare (ex. Declaratia Intrastat, declaratii catre Inst. National de Statistica, etc);
 • intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
 • informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • efectuarea de punctaje cu administratia financiara.

Contabilitate de gestiune si calculatie a costurilor numita si contabilitate analitica da posibilitatea determinarii rezultatelor pe fiecare centru de cost sau centru de profit si cuprinde:

 • organizarea unui sistem de masurare a activitatii desfasurate de firma care sa faciliteze luarea deciziilor de catre conducere;
 • realizarea controlului gestiunii patrimoniale prin compararea nivelului si a structurii costurilor reale cu cele dorite de managerii societatii;
 • determinarea costurilor ca baza a formarii preturilor de vanzare;
 • realizarea contabilitatii analitice a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor economico-financiare;
 • organizarea si conducerea contabilitatii analitice a stocurilor, pentru a asigura integritatea patrimoniului ;

Wordpress themes JazzSurf