Consultanta fiscala acopera toate aspectele importante pentru o buna desfasurare a activitatii unei firme.

Printre cele mai importante servicii de management financiar-fiscal avem:

 • consultanta privind optimizarea fiscalitatii, si solutii pentru minimizarea taxelor si impozitelor in conformitate cu legile in vigoare;
 • stabilirea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru firma dumneavoastra;
 • intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.);
 • consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;
 • identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.;
 • asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;
 • analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc;
 • analiza si solutionarea problemelor de repatriere a profitului, solutii fiscale de maximizare a investitiilor;
 • informarea periodica asupra modificarilor din legislatia financiar-contabila, fiscala precum si in legislatia muncii privind obligatiile declarative si de plata pe care le are societatea;

Asiguram consultanta fiscala necesara pentru micsorarea fiscalitatii, punandu-va la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru cresterea profitului.

Categorii de impozite pentru care oferim consultanta fiscala:

 • impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit);
 • impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii,termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit,fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale;
 • impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii;
 • impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
 • taxa pe valoarea adaugata:sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA.

Wordpress themes JazzSurf