files

Conform definitiei publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, „Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)”.

 

Oferta noastra de servicii audit cuprinde :

  • audit financiar statutar, revizuire si angajamente de compilare
  • cenzorat si audit intern
  • retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
  • certificarea bilanturilor contabile
  • situatii financiare statutare si de grup

Wordpress themes JazzSurf